slider be

Uitleg rijbewijs B+E

Wat moet ik weten om met een rijbewijs B+E een BE-trailer te besturen?

Het rijbewijs voor de categorie B+E is vereist voor :

De houder van een rijbewijs B+E mag een samenstel** besturen bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een MTM* van meer dan 750 kg en ten hoogste 3.500 kg.

» Indien de MTM* van de aanhangwagen meer dan 3.500 kg bedraagt, is het rijbewijs C1+E vereist. De houder van een rijbewijs B+E, afgegeven vóór 01/05/2013, mag een samenstel** besturen, bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een MTM* van meer dan 3.500 kg, op voorwaarde dat de MTM* van het samenstel** niet meer dan 12.000 kg bedraagt.

Het rijbewijs categorie B dat behaald werd  voor 01/01/1989 is ook geldig voor de categorie BE.

* Maximaal Toegelaten Massa
** Trekkend voertuig + aanhangwagen

becombinatie